Hợp tác xã Hà Phong/Ha Phong cooperative

Địa chỉ: 27A khu 1, Thị Trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 0973.383.888 - 0966.379.663
Email: htxhaphong@gmail.com
Website: camhaphongcaophong.vn